İnfak Et

0
79
infak et
infak et

İNFAK ET !

Hamd Alemlerin Rabbine, salat ve selam onun Resulünün üzerine olsun.

Allah (c.c) kitabında kendisine inanan zümreden şu şekilde bahsetmektedir :

Onlar, gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. (Bakara 3)

Evet ey Allah’a inananlar !

İnfak edin!

Rabbimiz dedi :

…Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (Fatır 29)

Duyabildin mi? Okuyabildin mi? Eğer sen zarara uğramayacağın, sonucunda pişman olmayacağın, keşkelere dadanmayacağın bir ticaret istiyorsan,sana verilenlerden Allah yolunda infak et! Yok infak etmeyeceksen, müslümanlar, mazlumlar, muztazaflar, yetimler, miskinler, yolda kalmışlar, ihtiyarlar sen olmadan da yaşarlar, ama sen o ticaretten fayda umamazsın bile! Ticaretin kazananı, cenneti kazanacak.Kaybedenin de sonu bellidir.Sen infak etmeden kazanamazsın. Kazanamazsan da kaybedersin.Kaybedersen de gidersin.

İnfak et!

Sen senden para isteyen, sen senden yemek isteyen bir dilencinin suratına bakıp onun niyetini, hakiki halini anlayacak kudrete sahip değilsin. Sen beşersin, şaşarsın. Bu şekilde yaparsan, haddi aşarsın. Aldanırsan Allah ile aldatsınlar seni, hem merak etme niyetine göre yargılanır ve ecrini her halükarda alırsın biizn’illah.

Fudayl Bin İyad’ın şöyle dediği rivayet edilir :

“Dilenciler benim cennetimdir.”

İnfak et !

Peygamberimiz buyurdu ki :

“Cimrilik huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular.” (Ebu Davud)

Helak olmak istemiyorsan, cimriliği bırakacaksın. Eğer ateş sana değmesin istiyorsan Allah yolunda elini açacaksın.

İnfak et !

Peygamberimiz (s.a.v) yine buyurdular ki :“Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.” (Tirmizi)

Çünkü sen cennete yakın olmalısın dostum. Çünkü sen cennette ki havuzlara yaraşırsın. Dünyadayken senin gözüne tatlı gelen, gönlüne hoş gelen beş kuruş, elinden çıkınca sana bin misli ecir ile dönebilir, kim bilebilir ?

İnat etme, infak et !

Senden yardım bekleyen muhtaçlara, senden bir el bekleyen yetimlere, öksüzlere, acizlere, darda kalmışlara, muhtaçlara infak et! Koyun olma elbette sorgula, ama sorgulanmaya en layık olan yerleri sorgulamayıp, sokakta ki bir sefile iki kuruşu vereyim mi diye düşünürken halden hale girecek kadar komik olma !

İnfak et, en yararlı şekilde, en güvenli şekilde !

Ama şeytan seni bununla aldatmasın, ben bir türlü güvenemiyorum diye cebinde ki parayı cebinde bırakmasın.Sonra yanlış yerlere harcar da yanlış insanlardan kılınırsın.

İnfak et kardeşim, infak et !

Ömrün yettiğince, zaman geçtikçe, hayat seni içine çektikçe.

İnfak et dostlarına, kardeşlerine.

İnfak et cennete gitmene vesile olacak herkese.

Sen elinden çıkar, çıkar ki zenginlerden sayıl hem dünya da hem ahirette.

Şairin de dediği gibi :

“Çünkü paylaştıkça çoğalır bizim zenginliğimiz…’’

Allah hem seni hem beni infak etmeye muvaffak kılsın, bizleri paylaşabilmeyi görev edinen kullarından kılsın.

İlticamız ve hamdımız O’nadır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here