İslam’da Gençlerin Önemi

0
195

Hamd; Alemlerin Rabbi olan Allah’a , salat ve selam ; çevresindeki bir avuç gencin desteğiyle İslam dinini yükselten Hazreti Peygambere , pak ailesine ve şerefli ashabına olsun.

Bu yüce din önce Allah azze ve celleden Peygamber efendimize , peygamber efendimizin dilinden sahabelerin gönüllerine,gönüllerden de bütün dünyaya yayılmıştır.Hiç şüphe yok ki İslam Dininin tebliğinde gençlerin büyük bir payı vardır.

Peygamberinizin ‘Ali bendendir , bende ondanım(1)  diye buyurduğu Hazreti Ali   on yaşında İslamı seçti.On yaşında zincirlerini attı , on yaşında prangalarını kopardı !

Peygamberimizin havarisi yani yardımcısı olan Zübeyr Bin Avvam on beş  yaşında Allah’ın  boyası ile boyandı.Bir genç düşünelim ki on beş yaşında, Peygamber ona ‘yardımcım’ diyerek iltifat ediyor !

Peygamberimizin Hazreti Ebubekir hakkında şöyle buyurduğunu bilmiyor muyuz ? ‘Yeryüzü sakinlerinden  bir dost edinecek olsaydım Ebubekir’i dost edinirdim ! ‘(2).

Hazreti Ömer için ise Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; ‘Benden önceki her peygamberin zamanında muhaddes(kendisine ilham olunan) kimseler vardı.Benim ümmetimden öyle biri varsa , o Ömerdir.’(3)

Rasulullahsallallahu aleyhi ve sellem bu iki salih dostuna komutan olarak Usame Bin Zeyd’iyapmıştı.Usama bu sahabelere komutan olurken on yedi yaşındaydı ! On yedi yaşında ve arkasında binlerce sahabe !

Fatih Sultan Mehmet İstanbulu fethettiğinde on dokuz veya yirmi bir yaşındaydı.O yaşta peygamberin övgüsüne mazhar olan komutan olmayı başarmıştı !

Tarih sayfaları bu  ve örnekleri ile  doludur.Sadece İslam dini için değil , gençler her zaman ideolojilerin ilerlemesinde , fikir akımlarının büyümesinde etkin rolü üstlenmişlerdir.Bil’hassa dinimiz gençlerin üzerinde önemle durmuştur.

Çünkü bu öyle bir hak ki bir daha sana verilmeyecek, öyle bir fırsat ki kaçırırsan bir daha dönmeyecek  ! Ve gençlik, ömür de öyle bir zaman ki geçip gittikten sonra;  kalbin  hep özlemini çekecek…

Hazreti Ali Radiyallahuanhın da dediği gibi “Gençlik ilkbahardır , yaşlılık ise kışa benzer.Öyle bir kış ki arkasından bir daha bahar hiç gelmez ! ”

İşte bu yüzden , onlar baharlarını yitirmeden, her asırda olduğu gibi şu anda da gençlere ihtiyaç var.

Onların heyecanlarına , enerjilerine , hırslarına ama en önemlisi fedakarlıklarına İslam ümmetinin ihtiyacı var.

Bu sebeple her bir genç, kaybedilmesi hüsran olan bir mücevherdir.Ve her biri , zulmün yerine adaletin , beşeri hükümler yerine ilahi hükümlerin , kaosun yerine İslam huzurunun gelmesi için çok önemlidir !

Şair ne güzel söylemiştir:

GENÇLERİ AYAKTA OLMAYAN TOPLUMLAR YATAKTADIR ! “

Akif’in şu sözleri ise  sanki günümüz müslüman gençlerine bir çağrı mahiyetindedir.

“Zevke durmak şöyle dursun, vaktimiz yok mateme…

Davranın ! Zira gülünç kaldık aleme…”

Bizler bu asırda ki müslümanlar olarak evet çok  zor durumdayız.Ama çaresiz değiliz , acınacak halde değiliz , bitap düşmüş hiç değiliz…

Maddenin ilah  haline getirildiği , tevhid dininin sekteye uğradığı , müslüman bireylerin dahi davalarından vazgeçebildiği bu zamanda bizim bir umudumuz var.Umudumuz ; biziz ! Biz müslüman gençleriz !

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here