Ümmetin Mazlum Memleketi “Yemen”

2
167
yemen hakkında bilgi
mazlum memleket yemen

KALBİ YUMUŞAK, GÖNLÜ NAZİK, MAZLUMU BOL OLAN MEMLEKET :
YEMEN

“Size Yemen ahalisi gelmiş bulunuyor. Onlar kalpleri pek zayıf, yürekleri pek yufkadır. Fıkıh Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir.” (Müslim, I, 72; Buhâri, IV, 1594)
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle övdü Yemen’i ve ahalisini.Ne büyük bir onur, ne yüce bir övgü !

Öyleyse biz de bahsedelim biraz, fıkhın ve hikmetin memleketinden…:

Yemen’i incelerken unutmamamız gereken; Yemen sıradan bir Arap ülkesi değil mübarek bir beldedir. Sahabeden Ammar Bin Yasir,Yemenlidir. Belki Yemen’in çilekeşliği buradan gelmektedir. Hadislerin bize ulaşmasında büyük payı olan Ebu Hureyre ve Ebu Musa el-Eşari, radıyallahu anhum da Yemenlidirler. İmam Malik’de yemen asıllıdır,bir diğer hak mezhep imamı;İmam Şafiinin de annesi yemenlidir. Ahmed bin Hanbel’de Yemen’de uzun bir süre ilim tahsil etmiştir.

Değil mi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Yemen’i övmüştür. Hatta fitne zamanında sahabeye Şam’ı ve Yemen’i tavsiye etmiştir. Öyleyse Yemen elbette ki mübarektir. (Bkz: Hadis-i Şerif / Ebu Davud 2483)

Yemen Nerededir ?

Yemen; Arap yarımadasının güney ucunda, Kızıldeniz ile Atlas okyanusu kıyısında, Suudi Arabistan ve Umman’ a komşu bir ülkedir. Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz’e bakan sahillere sahiptir ve insanlığın en eski medeniyet merkezleri arasındadır.Başkenti San’a dır.

yemen haritada nerede
yemen nerededir

Yemen’in Toplum Yapısı Nasıldır ?

Yemen halkının %60’ı Sünni halk, %40’ı ise şianın Zeydiyye koluna mensuptur,yani halktan yahudi ve hristiyan bulunmamaktadır.
Yemen’de okuryazarlık oranının ise yaklaşık %55 olduğu belirtiliyor. Bu da oldukça düşük
bir oran…
Yemenlilerin aslının Nuh aleyhisselama kadar dayandığı söylenir. Yemen, tarih boyunca çeşitli iktidarlar tarafından yönetilmiştir. Ama biz burada Yemeni, Yemen yapan şey ile bahsediyoruz; İslam ve sonrası ile…
Yemen, Hicret’in dokuzuncu yılında, Muaz b. Cebel’in vali olarak gönderilmesiyle, bir İslam ülkesi haline gelmiştir.Abbasi Devletinin yıkılışına kadar, halifeler tarafından atanan dürüst idareciler tarafından yönetilmişlerdir.Abbasilerden sonra ise Yemen boyunduruk altına girmiş müslümanların elinden yitirilmiştir.Bir çok devletin egemenliği altında kalmıştır.
Ta ki Osmanlıya kadar…

Osmanlı Döneminde Yemen

1517 yılından itibaren kademeli olarak fethedildi ve tam 400 yıl Osmanlının himayesinde bir İslam beldesi olarak kaldı.
Osmanlı döneminde de büyüktü,gözden çıkarılmayacak kadar büyük… O kadar önemliydi ki kaynaklarda 300 bin Osmanlı askerinin Yemen’de şehit olduğu yer alır. Tarihçiler,Yemendeki Osmanlı askerlerinin mezarlığı için; ‘En büyük Osmanlığı Mezarlığı’ demişlerdir.Rakamlara bakıldığında anlaşılabilir ki Yemen’de, Çanakkale’den daha fazla şehit verilmiştir.

yemen osmanlı
osmanlı döneminde yemen

Bu dönemde ki acılardan şu şiirle daha iyi anlaşılabilir :
Havada bulut yok bu ne dumandır…
Mahlede ölü yok bu ne figandır ?
Şu Yemen elleri ne yamandır !
Ah o Yemen’dir gülü çimendir
Giden gelmiyor acep nedendir…

O yüzden Yemen hiç küçümsenemeyecek kadar gerçektir. Geçmişi ilim ile dokunmuş, bereket ile doldurulmuş,acı ile harmanlanmış bir gerçek…

Osmanlı’dan Sonra Yemen

Osmanlı gerileyiş dönemine girince , ardından da sonu hüsran olan Birinci Dünya Savaşından sonra iki devlet halindeydi (Kuzey Yemen ve Güney Yemen olarak.)
Kuzey Yemen 1918 yılında Osmanlı’dan bağımsızlığını ilan etti. Britanya mandası olan Güney Yemen ise 1967 de bağımsız oldu. Ancak Güney Yemen iç karışıklıklar ve Britanya mandası olması nedeni ile soğuk savaş politikalarının içine çekildi. Sonrasında da ülke komünistlerin yönetiminde Sovyetler Birliği’nin etki alanı altına girdi. Ardından Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990’da birleşti. Bugünün Yemen Cumhuriyeti, bu ikisinin birleşmesi ile oluşmuştur.
1994 yılında ise bu iki birleşmiş devletçik uzlaşıda sorun yaşadı ve ülke kısa bir iç savaşa sahne oldu. O zamandan beri ülkede gelişim namına bir şeyler yapılmak istense de bu çok yavaş olmaktadır.Çünkü ülke de yoksulluk had safhadadır.

Arap Baharı ve Yemen

Arap Baharında Mısır,Libya,Suriye gibi Yemen de baharın etkili olduğu ülkelerdendir. Yemen’de 2011 yılının ocak ayında başlayan olaylar 33 yıldır ülkeyi yöneten maşa Ali Abdullah Salih’in yönetimden çekilmesiyle sonuçlanmıştı. Aynı zamanda Yemen’in ilk devlet başkanı da o dur.(2017 de öldürülmüştür)

Yemende muhaliflerden en etkili olanı Yemen Islah Hareketidir. Bu muhafazakar-islamcı bir siyasi partidir. Yemen devriminin kitleselleşmesinde, bütün ülkeyi sarmasında en çok etkisi olan grup da budur.

Müslüman Kardeşler Hareketi’nin kurucusu Hasan el Benna’nın fikirlerinden etkilenmesiyle ilk tohumları atılan hareket,daha sonra farklı bir yol benimseyerek 1990 yılında Yemen Islah Partisi ismini alarak siyasete girmiş bir harekettir.
2011 yılında devrim esnasında gençleri sokağa çağıran ve organizeleri yapan da bu harekettir. Sokaklarda mücadele eden gençlerin büyük bir kısmını da bu harekete mensup kişiler oluşturuyordu.

Yemen’in Güncel Durumu Nedir ?

Yemen 2011 yılında ki devrimden beri aynı durumdadır. Ülke de kaos ve iç savaş hakimdir. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bir taraftır,direnmeye çalışan halk bir taraftır,Husiler bir taraftır. Evet Yemen’de taraflardan biri de Husilerdir. Şiiliğin bir kolu olan Zeyyidiye’ye mensup olan Husiler, aynı zamanda Ensar Allah olarak da bilinen muhalif bir gruba destek vermeleriyle bilinmektedirler. Husilerin ismi ise Hüseyin Bedir el Din el Husi’den gelmektedir. El Husi, grubun 2004 yılında gerçekleştirdiği ilk isyanını yönetti. Amaçları ise merkezleri olarak kabul ettikleri Saada’da daha fazla yetki kazanmak ve Zeyyidi geleneklerine ve inancına zarar verdiklerini düşündükleri Sünni İslamcılardan korunmaktır.(Allah onlara fırsat vermesin)

yemen son durumu açlık
yemen son durumu

Ülke de ki kaos ve iç savaş ülkeyi içinden çıkılamaz bir hale getirmiştir.Ve olan mazlum halka olmuş, Yemen 2018’de tarihinin en büyük açlık krizini görmüştür.Halen binlerce müslüman ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta, yardım kuruşları tarafından uyarı üstüne uyarı üstüne uyarı verilmektedir. 18 milyon Yemenli bugün açlık krizi ile boğuşmaktadır.

Rabbimiz Yemen halkına yardımını ihsan eylesin !
Yazının başında dediğimiz gibi :
“Size Yemen ahalisi gelmiş bulunuyor. Onlar kalpleri pek zayıf, yürekleri pek yufkadır.

Müslümanlar !
Yemen halkı bize gelmiş bulunmaktadır. Onların kalpleri ince,yürekleri de pek yufkadır.
Şimdi biz, bize gelen yani bize imtihan olarak önümüze koyulan bu mazlumlara yardımdan geri mi duracağız ?
Şayet bırakacaksak,o mazlumlara malımızla,canımızla hiç olmazsa duamızla destek vermeyeceksek; kıyamet günü Rabbimizin huzurunda bize ; Peygamberimin övdüğü belde ne haldeydi ? Siz ne yaptınız ? diye sorulduğunda cevabımız ne olacak ?
Yemen müslümanların en eski beldelerindendir. Mübarektir. Derdi bizimdir.
Yemen bir tanedir. Allah bize başka Yemen nasip etmeyecek,öyleyse artık asılalım. Öyleyse artık uyanalım.

ÖYLEYSE ARTIK YEMEN’LE YANALIM !
Ve li’llahil hamd…

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here