Peygamber Efendimiz Hakkında Ne Kadar Bilgilisin? {Test}

0
9891
siyer test
peygamber efendimiz hakkında test

1) Peygamber Efendimiz Ne Zaman Doğmuştur?

Dogru! Yanlis!

20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.

2) Peygamber Efendimiz Hangi Kabiledendir?

Dogru! Yanlis!

Peygamber efendimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.

3) Hangisi Peygamber Efendimizin Amcalarından Biri Değildir?

Dogru! Yanlis!

Peygamber efendimizin babasının ismi Abdullah'tır.

4) Hangisi Peygamber Efendimizin Halalarından Biri Değildir?

Dogru! Yanlis!

Ferida, peygamber efendimizin halası değil teyzesidir.

5) Hz.Muhammed Annesi Vefat Ettiğinde 6 Yaşındaydı.

Dogru! Yanlis!

Peygamber efendimiz 6 yaşındayken annesi Ebva köyünde rahatsızlanarak vefat etti.

6) Peygamber Efendimiz Kaç Yıl Gizli Davet Yapmıştır?

Dogru! Yanlis!

Peygamber efendimiz 3 yıl gizli davetin sonunda Safa tepesine çıkarak davetini açıktan yapmaya başlamıştır.

7) Hangisi İlk 4 Müslümandan Biri Değildir?

Dogru! Yanlis!

İlk dört müslüman şunlardır; HZ. HATİCE( EFENDİMİZİN EŞİ) HZ. EBUBEKİR( EFENDİMİZİN DOSTU), HZ. ALİ (EFENDİMİZİN DAMADI) VE HZ. ZEYD ( EFENDİMİZİN KÖLESİ)

8) Peygamber Efendimize İlk Vahiy Nerede Gelmiştir?

Dogru! Yanlis!

610 Yılında hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir.

9) Peygamber Efendimizin Bizzat Katıldığı Savaşlara Ne Denir?

Dogru! Yanlis!

Gazve peygamber efendimizin bizzat katıldığı savaşlara denir. Bizzat katılmadığı savaşlara ise seriyye denir.

10) Uhud Savaşında Peygamberimizin Kılıcıyla Savaşan Sahabe Kimdir?

Dogru! Yanlis!

Peygamber efendimizin tüm savaşlarına katılan Ebu Dücane Uhud savaşında peygamberimizin kılıcı ile savaşmıştır.

11) Aşağıdakilerden Hangisinde Savaşlar Kronolojik Olarak Sıralanmıştır?

Dogru! Yanlis!

Bedir Savaşı (624) Uhud Savaşı (625) Hendek Savaşı (627) Tebük Seferi(631) yılında gerçekleşmiştir.

12) İfk hadisesinde Hz. Aişe ile birlikte olduğuna dair iftira edilen sahabe kimdir?

Dogru! Yanlis!

Hz. Âişe (r.a.) Validemize münâfıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından Saffan b. Muattal ile birlikte olduğuna dair iftira etmiştir.

13) Peygamberimiz hira mağarasında ilk vahiy geldikten sonra olanları Hz. Hatice'ye anlattığında Hz. Hatice, Peygamberimizi kime götürmüştür?

Dogru! Yanlis!

Hz. Hatice peygamberimizi amcasının oğlu olan Varaka b. Nevfel'e götürmüştür.

14) Peygamberimizin Kendisinden 6 Ay Sonra Vefat Etmiş Kızı Kimdir?

Dogru! Yanlis!

Fatıma hariç diğer kızlar peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.

15) .................. Peygamberimiz hastalandığında, onun emriyle imamlık vazifesini üstlenmiş ve 17 rekat namaz kıldırmıştır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

Dogru! Yanlis!

Peygamberimiz hastalandığı son günlerde yerine namazı Hz. Ebubekir kıldırmıştır.

16) Peygamber Efendimiz Veda Hutbesini Ne Zaman Vermiştir?

Dogru! Yanlis!

Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu tek hacdır. Bu hac esnasında Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini okumuştur.

17) Cahiliye döneminde başlamış bir uygulama olan Mekkelilerden para toplayıp hacılara yemek verme görevine ..................... denir. Su ihtiyacının karşılanması görevine ise .................. denir. Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir?

Dogru! Yanlis!

18) Hangisi Peygamber Efendimizin Vahiy Katiblerinden Değildir?

Dogru! Yanlis!

Peygamber Efendimizin vahiy katibleri; Ubeyy b. Kaab Halid b. Ebi Sufyan Zeyd b. Sabit ve 4 Halifedir.

19) İlk Cuma Namazı Ranuda Denilen Yerde Kılınmıştır.

Dogru! Yanlis!

Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde kılınmıştır.

20) Ahd-i atik ve Ahd-i cedid Hangi Kitaplardır?

Dogru! Yanlis!

Ahd-i atik Tevrat, Ahd-i cedid ise İncil demektir.

21) İslam Tarihinde İlk İnşa Edilen ve Peygamber Efendimizinde İşçilik Yaptığı Mescid Hangisidir?

Dogru! Yanlis!

Peygamber efendimiz Mekke'den hicret ettikten sonra Medine'ye varmadan hemen önce mola verdiği Kuba'da inşa ettirdiği bu mescidin planını kendisi çizip ve mescidin yapım çalışmalarına bizzat iştirak ederek ilk taşını elleriyle yerleştirmiştir.

22) Peygamberimize Alak suresi vahiy edildikten sonra bir süre vahiy gelmemiştir. (Fetretü'l Vahiy). Bu süreden sonra gelen ayetler hangileridir?

Dogru! Yanlis!

(Fetretü'l Vahiy)'den sonra Müddessir suresinin 1-5 ayetleri nazil olmuştur.

Peygamber Efendimiz Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
MaşAllah bütün soruları doğru cevapladın. Bu konuyu iyi biliyorsun.
Çok iyi. Tabii ki daha iyi olabilirsin kitap okumaya devam 🙂
Biraz eksiklerimiz var gibi 🙁 Tavsiyemiz bir siyer-i nebi kitabı okuman. Peygamberimizin hayatını bilmez isek getirdiği dinide tam olarak anlayamayız.

Sonucu Sosyal Medya Hesaplarinda Paylas